O nás


Shotai dódžó je najstarším dojo v SSPA. Jeho história sa začala v roku 1991. Za roky svojej bohatej činnosti prešlo Dojo Shotai množstvom organizačných zmien.

Dojo Shotai bolo členom Česko-Slovenskej Asociácie Aikido do roku 1993. Od roku 1994 až do roku 1998 bolo členom Českej Federácie Aikido a v roku 1998 sa stalo zakladajúcim členom Slovenskej Spoločnosti Priateľov Aikido.

V Dojo Shotai vyrástlo viacero učiteľov, ktorí si neskôr založili vlastné dojo, napríklad v Turčianskych Tepliciach, Žiline, Považskej Bystrici, Ružomberku, Dolnom Kubíne, Bratislave.

Tu nájdete tlačivo na 2%.
Dojo

Tréningy


Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Malá hora 4a, Martin

Dospelí


Dušan Dreisig (6. dan Aikikai), Richard Šuška (3. dan Aikikai)

Pondelok 19:00 - 20:30
Utorok 19:00 - 20:30
Streda 19:00 - 20:30
Štvrtok 19:00 - 20:30
Piatok 19:00 - 20:30

Deti


Albert Kolembus (2. kyu)

Pondelok 15:30 - 16:30
Utorok 15:30 - 16:30
Streda 15:30 - 16:30
Štvrtok 15:30 - 16:30

Deti


Milí rodičia,

v našom klube trénujeme deti od 5 rokov. Nie je to v podstate tréning ako majú dospelí. Je to skôr pohybová príprava skladajúca sa zo základných pohybov ako kotúľ vpred a vzad, rôzne druhy behov, dopredu, dozadu a bokom, veselé rozcvičky, hry s loptičkami a pod. Trénuje sa na tatami, deti potrebujú len tričko, tepláky a bosé nohy.

Deti prijímame vždy. Časy detských tréningov a oznamy o tréningoch sú v Menu (Tréningy).

Učitelia


Dušan Dreisig

(6. dan aikidó, tréner 2. triedy)

nar. 25.5.1976 v Martine.

Cvičí aikido od 1992, člen Československej federácie aikidó. Od roku 1998 člen SSPA (Slovenská spoločnosť priateľov aikidó).

1. DAN 7. júla 1997
2. DAN 15. december 1997
3. DAN 15. máj 2003
4. DAN 5. december 2006
5. DAN 8. január 2012
6. DAN 13. január 2018

Tréner II. triedy od 28. mája 1995.

Vedúci učiteľ v klube od 1999.

Štúdium na VŠ, Masarykova univerzita, fakulta športových štúdií, bakalárske štúdium: Špeciálna edukácia bezpečnostných zložiek Názov bakalárskej práce: Aplikácia techník aikidó v obrane proti kopom. Magisterské štúdium: Aplikovaná športová edukácia bezpečnostných zložiek. Názov diplomovej práce: Multimediálna učebná opora predmetu Teórie a didaktika aikidó. Skúšobný komisár pre stupne kyu od roku 1997 SSPA. Od roku 2008 prezident kolégia danov v SSPA.

Richard Šuška

(3. dan aikidó)

Začal cvičiť v roku 1998 v Bratislave v Kurilla dojo, ktorého členom bol do roku 2001.

V roku 2001 sa presťahoval do Martina,kde pokračuje v cvičení v dojo Shotai.

Je držiteľom technického stupňa 3. dan aikikai.

Kontakt


Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Malá hora 4a, Martin

Dušan Dreisig

dusan.dreisig@gmail.com

0905 793 225

Richard Šuška

suskarisko@gmail.com

0908 827 671

Albert Kolembus

kolembusml@gmail.com

0905 388 022

Pošlite nám správu.