Naše Dojo

Shotai dojo je najstarším dojo v SSPA. Jeho história sa začala v roku 1991. Za roky svojej bohatej činnosti prešlo Dojo Shotai množstvom organizačných zmien.

Dojo Shotai bolo členom Česko-Slovenskej Asociácie Aikido do roku 1993. Od roku 1994 až do roku 1998 bolo členom Českej Federácie Aikido a v roku 1998 sa stalo zakladajúcim členom Slovenskej Spoločnosti Priateľov Aikido.

V Dojo Shotai vyrástlo viacero učiteľov, ktorí si neskôr založili vlastné dojo, napríklad v Turčianskych Tepliciach, Žiline, Považskej Bystrici, Ružomberku, Dolnom Kubíne, Bratislave.

Naši Učitelia


Dušan Dreisig – 6. dan Aikikai

tréner 2. triedy

nar. 25.5.1976 v Martine.
Cvičí aikido od 1992, člen Československej
Federácie Aikidó.
Od roku 1998 člen SSPA
(Slovenská spoločnosť priateľov aikidó).

Tréner II. triedy od 28. mája 1995.

Vedúci učiteľ v klube od 1999.

martial arts trainer

Štúdium na VŠ, Masarykova univerzita, fakulta športových štúdií, bakalárske štúdium: Špeciálna edukácia bezpečnostných zložiek Názov bakalárskej práce: Aplikácia techník aikidó v obrane proti kopom. Magisterské štúdium: Aplikovaná športová edukácia bezpečnostných zložiek. Názov diplomovej práce: Multimediálna učebná opora predmetu Teórie a didaktika aikidó. Skúšobný komisár pre stupne kyu od roku 1997 SSPA. Od roku 2008 prezident kolégia danov v SSPA.

martial arts trainer

Richard Šuška – 3. dan Aikikai

tréner 2. triedy

Začal cvičiť v roku 1998 v Bratislave v Kurilla dojo, ktorého členom bol do roku 2001.

V roku 2001 sa presťahoval do Martina,kde pokračuje v cvičení v dojo Shotai.

Je držiteľom technického stupňa 3. dan aikikai.

Albert Kolembus – Detský Program

detský tréner

Začal cvičiť v roku 2010 v Martine v dojo Shotai.

Je držiteľom technického stupňa 1. kyu.

martial arts trainer